De Bijbel in je gezin – hoe deel je de verhalen van God met je gezin?

May 07, 2024

De bijbel implementeren in jouw gezin kan soms nog best knap lastig zijn, vooral als je kinderen van uiteenlopende leeftijden hebt. 

Toch is het belangrijk om de verhalen van God en jou te delen met je kinderen. Gastbloggers én gastsprekers van deze maand Hilde Sneep en Annasjouk Nijhof van Xpeditie 3.6.0. vertellen hierover in onze nieuwste blog. 

 

Psalm 78; 4
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderende Hij heeft gedaan.

Wij geloven in de kracht van verhalen. De Bijbel staat er vol mee en dat is niet voor niets. Jezus zelf geeft het voorbeeld, heel wat gelijkenissen vertelt Hij aan Zijn leerlingen en de mensen die Hij ontmoet. De verhalen uit de Bijbel zijn een belangrijke pijler als het gaat om geloven en opvoeden. Door die verhalen ontdekken wij en onze kinderen wie God is en hoe wij met Hem kunnen leven.

Naast de verhalen uit de Bijbel zijn er de verhalen uit ons dagelijks leven. Verhalen die we elkaar vertellen aan tafel, bij het naar bed gaan, op het werk, in de auto of op de fiets of waar en wanneer dan ook. Verhalen die gaan over wat je meegemaakt, hoe je iets ervaart en wat je ergens van vindt. Door deze verhalen heen horen je kinderen wat jij belangrijk vindt.

Als het gaat om geloven en opvoeden gaat het enerzijds om de verhalen uit de Bijbel (Gods verhaal) en anderzijds om de verhalen uit ons dagelijks leven (Jouw en Mijn verhaal). Door ze aan elkaar te verbinden maken we geloven praktisch in ons dagelijks leven. We dagen je uit om als ouder de Bijbel open te doen én daarbij ook je eigen verhaal te delen.

Waarom is het delen van verhalen belangrijk?
1. Verhalen laten zien wat jij belangrijk vindt
Door jouw verhaal laat je zien hoe jij over bepaalde dingen denkt. Wat jij belangrijk vindt, wat jij in bepaalde situaties doet en hoe jij je gedraagt. Indirect gaat het dus over waarden en normen, over gevoelens en emoties. Door jouw verhaal heen ziet jouw kind ook hoe jij denkt over God en hoe je met Jezus leeft in je dagelijkse leven.

Een voorbeeld:
Je komt thuis van boodschappen doen en je vertelt je kinderen: ‘Ik pakte een winkelwagen en toen zag ik dat er een Dopper in lag. Ik dacht ‘ach nee, iemand is ‘m vergeten. Het was wel een hele mooie, zo’n grote weet je wel? Even dacht ik, zal ik ‘m meenemen, ik heb ‘m toch eerlijk gevonden? Ik heb ‘m toch maar naar de servicebalie gebracht. Hopelijk komt de eigenaar ‘m ophalen’.

Er klinken allerlei waardes en emoties in dit verhaal zonder dat ze expliciet worden uitgesproken. Je wilde de Dopper misschien wel houden en toch heb je ervoor gekozen om ‘m weg te brengen. Door het verhaal heen laat je je kinderen merken wat jij belangrijk vindt. Je kinderen ontdekken dat zelf, je gaat na het verhaal niet zeggen ‘dus… als je iets vindt, moet je altijd proberen om het terug te geven aan de eigenaar’.

Ook als het gaat om een Bijbelverhaal gaat dit principe op. Probeer maar eens uit bij je kinderen door te vragen ‘Waar gaat dit verhaal over en wat leer je van dit verhaal?’ Grote kans dat ze daar op hun niveau een prima antwoord op kunnen geven.

2. Verhalen zetten je kind zelf aan het denken
Verhalen doen iets in ons brein. Ze roepen emoties op en door wat we herkennen leggen we linkjes naar ons eigen leven, ‘Heb ik dat ook?’, ‘Hoe zou ik dat doen?’. Denk maar aan het voorbeeld over de Dopper hierboven. Grote kans dat er iets in je hoofd rond ging van ‘Wat zou ik hebben gedaan?’. Kinderen zijn niet gebaad bij kant en klare antwoorden als het gaat om geloven. Ze mogen zelf ontdekkingen doen, zodat geloven iets van hun hart wordt. De verhalen van God en van jou als ouder helpen hen om zelf na te denken. Kinderen zijn heel goed in staat om zelf ontdekkingen te doen naar aanleiding van een verhaal.

3. Verhalen maken geloven praktisch in het dagelijks leven
Het verhaal uit de Bijbel wordt praktisch als je jouw eigen verhaal eraan koppelt. Jouw verhaal laat namelijk zien hoe het dagelijks leven met Jezus eruitziet. We kunnen dat het best duidelijk maken met een voorbeeld:

Je leest samen met je kind het verhaal van David, die samen met God de reus Goliath verslaat. Vervolgens vertel jij jouw verhaal van die ene keer dat je iets heel moeilijk vond (het leek wel een reus) en hoe je dat samen met God hebt gedaan. Je hebt gebeden, hulp van anderen gevraagd.

Door de verhalen te verbinden ontdekt je kind iets over God, hoe Hij helpt en hoe dat werkt in de dag van vandaag.

Uitdaging
Het is best een uitdaging om je eigen verhaal te delen. Misschien ben je dat niet gewend en denk je ‘ik heb geen verhalen’ of ‘ik ben niet zo’n prater’. Wij zeggen: ‘iedereen heeft verhalen, maar denk niet te groot’. Het gaat niet om grote glans verhalen, een verhaal van drie zinnen is ook een verhaal. Wees alert op wat je op een dag meemaakt, hoe God daarbij is. Weet dat Gods Geest erbij is. Stel je vertrouwen op Hem. Hij laat verhalen landen in de harten van je kinderen en leidt ons wanneer we vertellen èn luisteren. Je gaat zien, dat het delen van verhalen de mooiste gesprekken (of gesprekjes!) oplevert, want openheid geven, doet openheid ontvangen.

 Wil jij meer weten over hoe je de Bijbel kunt implementeren in jouw gezin? Schrijf je dan nu in voor de masterclas 'De Bijbel in jouw gezin'.