Disclaimer

Christelijk Opvoeden, een initiatief van De Groot Opleidingen en Advies, met KvK-nummer 81431430
hierna ‚ÄėChristelijk Opvoeden‚Äô heet u welkom op
www.christelijkopvoeden.nl ( ‚Äúwebsite‚ÄĚ ). Door deze website te
gebruiken stemt u met deze disclaimer in.

Christelijk Opvoeden kan
de inhoud van de website en deze disclaimer altijd
aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De
inhoud van deze website is door Christelijk Opvoeden zorgvuldig
samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen
risico. Christelijk Opvoeden zal zich naar haar beste vermogen
inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk
te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd
juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van
producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. 

Christelijk Opvoeden is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige
gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie
op) deze website. Handelingen die u op basis van deze
website of de door Christelijk Opvoeden verstrekte informatie
verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond
van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook
geen overeenkomst tussen u en Christelijk Opvoeden tot stand
komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Christelijk Opvoeden dat
graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar
[email protected]
U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen
aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van
Christelijk Opvoeden of die van licentiegevers. 

Christelijk Opvoeden
behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud
van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van
inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke
plaatsen kunt u altijd via [email protected] aanvragen en is niet toegestaan zonder toestemming.


Mocht het zo zijn dat Christelijk Opvoeden per abuis uw
auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van
artikelen of afbeeldingen, laat het Christelijk Opvoeden weten via
[email protected]. Eventuele artikelen of afbeeldingen die
het auteursrecht schenden, worden dan direct van de
website verwijderd, zonder dat Christelijk Opvoeden verplicht is tot
enige schadevergoeding.